Laila och Charlie Gavatins Stiftelse för Jazzmusik

Stiftelsen har till ändamål att stödja svenska och utländska musikanter, som verkar för att hålla jazzmusiken levande.

Ändamålet skall förverkligas genom att ge sådana musikanter stipendier för att

  • utbilda sig själva eller undervisa andra;
  • utveckla sina kunskaper genom att spela med tillsammans med andra musikanter inom eller utom Sverige
  • framföra och utge sin musik; samt
  • i förekommande fall få ökad möjlighet att komponera   och arrangera jazzmusik.

Det är inte möjligt att söka stipendier hos Stiftelsen.

Stiftelsen kan också ge tillfälligt ekonomiskt stöd åt verksamhet och bidrag till projekt som bedöms vara till gagn för jazzmusiken.

Ansökan om medel till Projekt från stiftelsen skall ske skriftligen.

Stiftelsen, som bildades 1989 av Laila och Charles Gavatin , driver också sedan början av 1990-talet skivbolaget Touché Music.

Stiftelsens styrelse består av Laila Gavatin och Elise Einarsdotter.